Hội địa phương

Vĩnh Phúc: Đại hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ III

8 năm trước

 Sáng 15-3-2016, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III. 

Vĩnh Phúc: Đại hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ III
Tới dự Đại hội có các Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Ông Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người tiêu dùng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường- chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng luôn được Hội quan tâm chú trọng.

Để phát hiện hàng kém chất lượng, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội phối Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa tại 170 lượt đơn vị sản xuất, kinh doanh; làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về tình hình cung cấp các sản phẩm hàng hóa ra thị trường như: Chất lượng, định lượng, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa...

Hội tư vấn, hướng dẫn cho nhiều lượt người tiêu dùng, cách lựa chọn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ nhằm giúp người tiêu dùng có kiến thức hiểu biết, kỹ năng tiêu dùng, tự bảo vệ mình và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp. Hội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên; tích cực tham gia nghiên cứu, tư vấn, giám định xã hội về những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ các nhà sản xuất chân chính.

Thông qua các hoạt động của Hội đã tác động tích cực trong việc động viên người tiêu dùng hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ghi nhận những kết quả của Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình công tác và quy chế làm việc cụ thể; phát huy vai trò năng lực và trí tuệ của những người làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định; thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của hội viên; chú trọng công tác phát triển hội viên, đẩy mạnh hoạt động của các chi hội thành viên; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển lãm, quảng bá sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng... nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 17 đồng chí; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội.

Các bài viết khác