Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ IV

10 tháng trước

Ngày 25/11, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ IV

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 61 hội viên, trong đó có 25 hội viên tập thể là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của hội đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường - chất lượng, giúp người tiêu dùng trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tiêu dùng, tự bảo vệ mình và đấu tranh bảo vệ các doanh nghiệp SXKD chân chính; đồng thời, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh hội nhập, từ đó nâng cao chất lượng đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị. Công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng được hội thông qua 3 hình thức chính là: Email, điện thoại và đơn khiếu nại trực tiếp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động của hội đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường – chất lượng, giúp người tiêu dùng trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tiêu dùng, tự bảo vệ mình và đấu tranh bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính; đồng thời, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh hội nhập, từ đó nâng cao chất lượng đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị.

Công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng được hội thông qua 03 hình thức chính là Email, điện thoại và đơn khiếu nại trực tiếp. Giai đoạn 2015 – 2020, hội đã giải quyết 5/6 khiếu nại của người tiêu dùng, 01 vụ việc được chuyển đến cơ quan chức năng liên quan.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đặt ra 03 mục tiêu chính: Phát triển thêm hội viên, các chi hội, câu lạc bộ tiêu dùng nữ tại các sở, ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đến khu vực nông thôn; kịp thời tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng, tham gia có hiệu quả việc giám định và phản biện xã hội.

Đại hội đã bầu ra 14 đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Công Võ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu làm Chủ tịch hội.

 

 


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác