Hội địa phương

Đại hội lần thứ II Hội bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Ninh Bình

4 năm trước

Ngày 30/5, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội lần thứ II Hội bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Ninh Bình

Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - TUV, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ; Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công Thương. Cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 70/90 hội viên của Hội là đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, UBND huyện, thành phố, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quyền của người tiêu dùng.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới cán bộ chính quyền địa phương, công nhân viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình, phối hợp thanh tra, kiểm tra các loại hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm.... ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công Thương biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Hội cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động thường xuyên để triển khai thực hiện có hiệu quả, kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội, xây dựng được hệ thống cơ sở Hội ở các cấp…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu nâng tổng số có từ 200 hội viên trở lên. Duy trì và tổ chức tốt các cuộc họp BCH, Ban Thường vụ. Đưa hoạt động Hội vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 17 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

 

 


Các bài viết khác