Hội địa phương

Hội Hòa Bình tổ chức tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng

7 năm trước

Tham gia tập huấn gồm các đồng chí là ủy viên thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội, các đồng chí là Chi hội trưởng Chi hội trực thuộc tại các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh.

Hội Hòa Bình tổ chức tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017; Ngày  25 tháng 4 năm 2017,  Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng cho cán bộ Hội. Tham gia tập huấn gồm các đồng chí là ủy viên thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội, các đồng chí là Chi hội trưởng Chi hội trực thuộc tại các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự nghiên cứu tài liệu hướng dẫn về công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng: cụ thể xác định rõ ai là người làm công tác tư vấn, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, ai là người khiếu nại, ai là người bị khiếu nại, nội dung và mục đích khiếu nại, nơi tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận khiếu nại. cùng nhau trao đổi về những vấn đề thường gặp trong việc giải quyết khiếu nại nổi cộm của người tiêu dùng trong thời gian qua.

Để thuận tiện cho người tiêu dùng khi có nhu cầu cần tư vấn và khiếu nại. ngoài hình thức qua điện thoại hoặc thư điện tử, việc tư vấn và hướng dẫn trực tiếp  là ở Trung tâm tư vấn giải quyết khiếu nại của NTD và  Chi hội thành viên tại các huyện, thành phố . Nhằm giải quyết các tranh chấp giữa NTD và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan cung cấp hàng hóa, dịch vụ ngày càng hiệu quả hơn.

 

                                                Hội Bảo vệ Quyền lợi NTD Hòa Bình

Tags: Hòa Bình tư vấn giải quyết khiếu nại người tiêu dùng

Các bài viết khác