Hội địa phương

Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La lần thứ nhất

6 năm trước

Mới đây, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sơn La lần thứ nhất

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh, với 180 thành viên. Nhiệm vụ chủ yếu của Hội là tham gia và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về những chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn vệ sinh, môi trường làm cơ sở quản lý nhằm hạn chế các hành vi gây thiệt hại đến người tiêu dùng. Khảo sát, thử nghiệm và công bố kết quả chất lượng hàng hóa, dịch vụ do Hội đã thực hiện cho người tiêu dùng biết. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho người tiêu dùng; tiếp nhận, hòa giải những khiếu nại của người tiêu dùng; đại diện cho người tiêu dùng khiếu nại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khởi kiện ra Tòa án khi được người tiêu dùng ủy quyền hoặc tự khởi kiện vì lợi ích công cộng... 

 

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; bầu 21 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

 

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Công Thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tags: Người tiêu dùng hội bảo vệ Sơn La Vinastas

Các bài viết khác