Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ IV

8 năm trước

 Sáng 24/12, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ IV
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội được thành lập từ tháng 5/1997 với mục tiêu hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và người tiêu dùng có liên quan khác.
Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hội đã phát triển thêm 9 chi hội thành viên, đưa tổng số lên 15 chi hội với 447 hội viên sinh hoạt ở 15 tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Hội đã thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa, bảo đảm đo lường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong những dịp trọng điểm như tết Nguyên đán, Trung thu, ngày lễ... góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Trong 5 năm qua, Hội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ thông qua việc cử hội viên tham dự các khóa tập huấn, đào tạo, hội thảo.

Hội và các chi hội cũng đã phối hợp tích cực để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các văn bản, kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với cuộc vận động “Vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” tới 100% cơ sở hội.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; bàn phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 -2020, sửa đổi Điều lệ Hội và thông qua Nghị quyết về những nội dung lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Phó giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.

Các bài viết khác