Hội địa phương

Hội Hòa Bình triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

7 năm trước

 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và bàn các giải pháp củng cố phát triển Hội, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sáu tháng cuối năm 2016.

Hội Hòa Bình triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo Hòa Bình và Truyền hình tỉnh: Thực hiện các phóng sự, phỏng vấn trên chương trình thời sự kinh tế và tin bài trên báo tuyên truyền về ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2016. In và phát hành 3500 tờ rơi hướng dẫn Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn.Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Liên minh các HTX mở 5 lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng cho 262 người. Hội đã có 26 cuộc tư vấn cho người tiêu dùng, hòa giải thành công 02 vụ với giá trị 10 triệu đồng.
 

Hội nghị đã thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sáu tháng cuối năm 2016 cụ thể:

Tổ chức các hội nghị tập huấn và phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan cho người tiêu dùng.

- Hướng dẫn đào tạo nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng nhất là việc phân biệt hàng thật hàng giả và vấn đề an toàn thực phẩm.

- Tư vấn hỗ trợ cho người tiêu dùng về lựa chọn hàng hóa.

- Thực hiện các nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập hợp ý kiến, phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng. 
Phạm Hữu Chiến - Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Hòa Bình

Các bài viết khác