Hội địa phương

Bình Định: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

7 năm trước

 Sáng 22/03, tại thành phố Quy Nhơn; UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2016 với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”. 

Bình Định: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Ông Phan Cao Thắng-UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia Lễ phát động.

Với mục đích khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động tập trung sự quan tâm của toàn xã hội; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người dân. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội cùng tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ý thức trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có những cố gắng nhất định trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như: nhận thức của xã hội về vị trí và vai trò của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn thấp; sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa đồng bộ; hệ thống văn bản pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu xã hội…

Vì vậy, người tiêu dùng cần phát huy quyền lựa chọn của mình một cách hiệu quả; sử dụng những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tiêu dùng, pháp luật cho người dân.

Các bài viết khác