Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

11 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 681/UBTH năm 1992 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội: Lê Đình Nội

Điện thoại chủ tịch: 0913 269 520

Thường trực Hội: Hoàng Văn Tuế

Điện thoại: 0914 370 056

Địa chỉ hiện nay: Số 15 Đường Hạc Thành,P. Ba Đình,TP.Thanh Hóa

Điện thoại của Hội: 037 385 2445; 0914 370 056

Fax: 037 385 3573
 

Các bài viết khác