Hội địa phương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận.

11 năm trước

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số: 2643/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận.
Chủ tịch Hội: Ông Huỳnh Thanh Long

Điện thoại của Chủ tịch: 0913.883.110

Địa chỉ Hội hiện nay: Số 4 đường Nguyễn Hội,P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 062 383 4576

Fax: 
 062 382 2766

Email: hoibvntdbinhthuan@yahoo.com.vn.

Ngày 24/10/2006, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận.

Hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2011-2016). Tuy nhiên, việc mở rộng phát triển tổ chức hội xuống các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn còn đang gặp rất nhiều khó khăn, vì không có kinh phí để hoạt động.

Đến cuối năm 2012 hội đã vận động và kết nạp được 20 hội viên tập thể, trong đó có 5 doanh nghiệp (có 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), 15 đơn vị thuộc các sở, ngành, đoàn thể. Số lượng hội viên đến cuối năm 2012 là 170 hội viên (không tính số hội viên tập thể) trong đó có 1 hội viên danh dự (người nước ngoài).

 

Các bài viết khác