Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu

11 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu
Chủ tich Hội: Phan Văn Sáu.

Điện thoại của Chủ tịch: 0913 990 371

Địa chỉ Hội hiện nay: số 7, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại của Hội: 0781 395 3393.

Email: hbvqlntdbaclieu@yahoo.com.vn

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu là một tổ chức tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của những tổ chức, cá nhân, hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn, hòa giải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vướng mắc, tranh chấp giữa các hội viên trong Hội khi được yêu cầu; đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại và các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; tiếp nhận yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng khi quyền lợi bị xâm phạm, tổ chức hòa giải khi có tranh chấp giữa người tiêu dùng và cơ sở sản xuất kinh doanh, đại diện cho người tiêu dùng trong các khiếu nại, tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ trong trường hợp được ủy nhiệm; đại diện cho hội viên và người tiêu dùng trong các hoạt động có liên quan đến mục đích của tôn chỉ và nhiệm vụ của Hội.
 

Các bài viết khác