Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu

8 năm trước

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu

Họ tên
Chức vụ
Điện thoại liên lạc
Email
 
Trần Văn Sáng
Chủ tịch
0912247380
02313877695
   
Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ tịch
0913351108
02313877089
   
Lê Thị Phương
Tổng Thư ký kiêm Phụ trách Văn phòng Hội
01658863321
02313876923
 
 
Như Ngọc Biên
Văn phòng Khiếu nại
0912175809
02313875243
 


Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là tổ chức xã hội tự nguyện, thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia định hướng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với chính sách phát triển tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng; tham gia kiểm tra, kiểm soát sản xuất lưu thông hàng hóa; nghiên cứu, tư vấn, giám định xã hội về nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đo lường đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.Các bài viết khác