Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng

10 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 14/3/1998 theo giấy phép số 58/GP-UB/TC của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng
 Chủ tịch Hội: Nguyễn Quang Thái

Di động: 

Địa chỉ: 49/2 Phạm Hồng Thái, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3531543; 


Email: 

Hiện nay Hội BVQLNTD tỉnh Lâm Đồng đã qua 3 kỳ đại hội, tổ chức Hội có 04 Chi hội và văn phòng giải quyết khiếu nại người tiêu dùng với tổng số hội viên khoảng 62 người, trong đó có 18 ủy viên Ban chấp hành.

Các thành viên của Hội là những cán bộ kiêm nhiệm nên việc giải quyết các công việc của Hội còn hạn chế, việc hội họp của ban chấp hành Hội chưa được đảm bảo, kinh phí hoạt động Hội không có, nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ hoạt động hội cũng chỉ tham gia trên tinh thần nhiệt tình, mọi hoạt động của Hội đều do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hỗ trợ.

Các bài viết khác