Hội địa phương

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

11 năm trước

 Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang
Chủ tịch Hội: Bùi Văn Hộ

Điện thoại của Chủ tịch: 0903 818 645

Địa chỉ Hội: 320 Ngô quyền, phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại của Hội: 0903 818645

Fax: 077 3924 564

Mail: oanhkg@gmail.com


Hội bảo vệ Người tiêu dùng Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang; Hội đã tiến hành 3 kỳ Đại hội (2000-2005; 2006-2010; 2012-2017).

Hiện tại Hội bảo vệ Người tiêu dùng Kiên Giang đã thành lập tổ chức ra toàn tỉnh: từ thành thị về nông thôn, biên giới, hải đảo:

+ Có 14/15 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Hội bảo vệ Người tiêu dùng (trừ 1 huyện đảo nhỏ).

+ Đã có 62 xã, phường, ngành thành lập Chi hội.

+ Đã có 26 văn phòng tư vấn khiếu nại đặt tại các xã, huyện, tỉnh.

+ Đã có 7 Câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ tỉnh, huyện, xã với 781 hội viên hoạt động có kết quả.

+ Tổng số hội viên của Hội là 4520 hội viên.
 

Các bài viết khác