Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long

9 năm trước

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long được thành lập từ năm 2009, trụ sở của Hội đặt tại số 2A Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long là tổ chức tự nguyện của những người hoạt động trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chất lượng và những người quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Nhiệm vục của Hội là tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho hội viên, tuyên truyền giáo dục người tiêu dùng, tham gia kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và hợp tác với các cơ quan, tổ chức....

Các cơ quan, tổ chức và người tiêu dùng có thể liên hệ với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ sau:


Họ tên
Chức vụ
Điện thoại liên lạc
Email
Đặng Văn Hoai
Chủ tịch
0913889207
0703837966
hbvqlntd_vinhlong@yahoo.com.vn
Trần Trung Nghĩa
Chuyên trách Hội
0909563633
0703837966
 

Các bài viết khác