Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình

7 năm trước

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình được thành lập theo quyết định số: 414/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình
Chủ tịch Hội: Ông Phạm Hữu Chiến

Điện thoại: 0912 238 064

Địa chỉ Hội: Số nhà 33 Đường Hai Bà Trưng , Phường Phương Lâm , Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218 3853 532

Mail: bvntd.hb@gmail.com

Ngày 27 tháng 4 năm 2011 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ I ( 2011-2015 ) và bầu ban chấp hành tỉnh hội gồm 29 ủy viên, 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

Hội đã thành lập Trung tâm tư vấn, giải quyết khiếu nại người tiêu dùng và đã cử ra 11 đại diện của Hội tại các huyện thành phố trong tỉnh.

Hội đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu.

Hội đã tiến hành phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban chấp hành của hội để các ủy viên hoạt động và thuận tiên cho liên hệ trong công việc.
 


Các bài viết khác