Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh

9 năm trước

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh

Họ tên
Chức vụ
Điện thoại liên lạc
Email
Vũ Văn Thìn
Chủ tịch
0904175288
Nguyễn Thị Liễu
Phó Chủ tịch
0913266644
Nguyễn Văn Phóng
0913263898
 
Nguyễn Bỉnh Lại
0912773799
 
Phạm Ngọc Thủy
0913267959
Nguyễn Thùy Diên
 Phụ trách VP
0934387818
 
Nguyễn Văn Phóng
 Phụ trách VP Giải quyết khiếu nại
913263898


Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là tổ chức xã hội tự nguyện của các cá nhân, tổ chức quan tâm và hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đời sống xã hội của tỉnh. Hội hoạt động không vì lợi nhuận, với mục đích đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên và người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần tăng cường nhận thức cộng đồng trong việc tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh

Các bài viết khác