Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương

10 năm trước

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương được thành lập theo quyết định 100/2000QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương
Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Bán

Di động: 0903937517

Địa chỉ: 187 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 06503840067;  Fax: 
06503840067

Email: hoibvntdbd@gmail.com

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương được thành lập theo quyết định 100/2000QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh và đã quyết định ban chấp hành lâm thời gồm 13 đồng chí do đồng chí Nguyễn Quốc Thái, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch và 12 đồng chí cán bộ kiêm nhiệm trong ban chấp hành.

Ngày 31 tháng 5 năm 2006 hội đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất đã bầu ra ban chấp hành gồm 22 đồng chí do đồng chí Phạm Thụy Liên, nguyên phó giám đốc sở thương mại làm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 18 ủy viên, đa số là cán bộ đương chức kiêm nhiệm. Ngày 22 tháng 4 năm 2010 hội đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã bầu ra ban chấp hành gồm 37 đồng chí do đồng chí Phạm Thụy Liêm tái đắc cử làm chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 32 đồng chí là ủy viên trong đó có 5 chi hội trưởng các chi hội huyện thị là cán bộ hưu trí còn lại đều là cán bộ đương chức kiêm nhiệm. Do tuổi cao, sức khỏe yếu do đó đến tháng 8 năm 2011 đồng chí chủ tịch xin thôi không tham gia ban chấp hành và chủ tịch hội. Ban chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Bán phó chủ tịch hội giữ chức chủ tịch cho đến nay.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển đến nay hội đã có 14 hội viên tập thể với 4.600 hội viên của 14 đơn vị hội viên tập thể và 6.448 hội viên cá nhân. Hiện nay toàn tỉnh đã có 7 huyện, thị xã và thành phố đã có chi hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một số thị xã, huyện và thành phố đã phát triển được 30 tổ và câu lạc bộ bảo vệ quyền người tiêu dùng.

Công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người tiêu dùng, tư vấn giúp người tiêu dùng bằng nhiều hình thức trên báo, đài truyền hình và trực tiếp, mỗi quý tuyên truyền trên kênh truyền hình một lần, mỗi năm phối kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cùng các đoàn thể được hàng nghìn lần với 30 – 40 chục ngàn người tham dự, đã in và phát hành 15.000 tài liệu liên quan đến pháp lệnh trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đã nhận và giải quyết mỗi năm từ 70 đến 80 đơn hòa giải , tư vấn qua điện thoại mỗi năm khoảng 100 đến 150 lượt giúp người tiêu dùng giải quyết tốt phương pháp thương lượng giữa người bán hàng và người tiêu dùng. Đồng thời đã cung cấp nhiều thông tin các đơn vị làm hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa để các đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý. Các thành viên ban chấp hành là thủ trưởng các đơn vị đã chỉ đạo ngành mình hành năm lập biên bản xử phạt từ 8.000 đến 10.000 vụ tổng số tiền phạt hành chính mỗi năm từ 200 tỷ đến 420 tỷ đồng. Với những hoạt động của hội đã được chính quyền địa phương và tỉnh rất tin tưởng.

Ngày 21 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh đã có quyết định số 4100/QĐ-UBND giao nhiệm vụ lâu dài để hội chủ động hoạt động và đến tháng 6 năm 2011 UBND đã có quyết định 1641/QĐ-UBND công nhận là hội đặc thù. Chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký của hội được hưởng chế độ của chính phủ quy định, một số chi hội huyện, thị, thành phố cũng được hưởng chế độ của chính phủ quy định. Chủ tịch hội là thành viên ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại của tỉnh và là thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Tỉnh. Với những kết quả hoạt động trên hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh đã được các cấp tặng bằng khen cho tập thể Hội, các chi hội là 22 bằng khen, 1 cờ thi đua xuất sắc và 35 cá nhân được tặng bằng khen. Năm 2012 hội đã được hội đồng thi đua của tỉnh đề nghị thủ tướng tặng bằng khen. Hội đã được 3 lần báo cáo kinh nghiệm về sự phát triển và hoạt động của hội trong các lần tổng kết năm 2011 – 2012 tại thành phố Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội./.

Các bài viết khác