Hội địa phương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

10 năm trước

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số: 185/QĐ.UB ngày 19/01/2004 của UBND TỈnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ tịch Hội: Bà Trần Thị Trinh

Điện thoại của Chủ tịch: 0913 947 329

Địa chỉ của Hội hiện nay: 46 Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại của Hội: 064 3 543 393

Fax: 064 3 543 693

Email: hoibvntd.brvt@gmail.com

 

Các bài viết khác