Dự án RD7-0289

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

6 năm trước

Hỗ trợ các cơ quan/tổ chức của các sở ban ngành và các bên liên quan ở Tp. Hồ Chí Minh trong việc áp dụng các văn bản quản lý chủ chốt về quản lý chất lượng MBH trong thời gian tới

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

Năm 2014-2015, thực hiện dự án RS10-0203 Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người sử dụng xe máy và xe gắn máy  do Hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu GRSP quản lý và Quỹ Bloombeg philanthropies tài trợ, Hội Tiêu chuẩn va Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ các đơn vị của Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức nghiên cứu phân tích, đánh giá nội dung và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về mũ bảo hiểm để xác định những thiếu sót, bất cập và đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện các văn bản quản lý mũ bảo hiểm. VINASTAS cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng như Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Ủy ban ATGTQG ... tổ chức các Hội thảo với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan quản lý chức năng tại trung ương và địa phương, nhà sản xuất, phân phối, tổ chức chứng nhận, người tiêu dùng mũ bảo hiểm để trao đổi, thảo luận và đề xuất các khuyến nghị về các giải pháp, biện pháp và hoạt động hỗ trợ cho quá trình cải thiện việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong thời gian tới.

Năm 2016-2017, trên cơ sở các kiến nghị của Dự án RA10-0203, VINASTAS tiếp tục chủ trì triển khai dự án VNMXX Rd07-0289 do Hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu GRSP quản lý và Quỹ Bloombeg philanthropies tài trợ để tham gia đóng góp vào việc xây dựng và soát xét một số văn bản quản lý chủ chốt về mũ bảo hiểm như dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm, Hướng dẫn chứng nhận hợp quy Mũ bảo hiểm.

Cho đến nay, mục tiêu 1 của dự án là xây dựng, soát xét một số văn bản chủ chốt quản lý chất lượng mũ bảo hiểm đã về cơ bản được thực hiện. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các dự thảo đề nghị soát xét quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cũng như dự thảo đề nghị soát xét QĐ 1024/QĐ-TĐC về hướng dẫn chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đang được hoàn chỉnh để trình các cơ quan quản lý chức năng xem xét, ban hành.

Mục tiêu 2 của Dự án VNMXX-Rd07-0289 là “Hỗ trợ các cơ quan/tổ chức của các sở ban ngành và các bên liên quan ở Tp. Hồ Chí Minh trong việc áp dụng các văn bản quản lý chủ chốt về quản lý chất lượng MBH trong thời gian tới” được dự kiến thực hiện trong Quí III và IV/2017. Nội dung của các hoạt động thực hiện mục tiêu 2 này của Dự án là chương trình hỗ trợ kỹ thuật bao gồm việc tổ chức việc phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm đã ban hành, tập huấn kỹ năng quản lý và nhận thức về chất lượng mũ bảo hiểm thông qua các Hội thảo, cuộc họp thảo luận chuyên đề với các đơn vị có liên quan của thành phố, quận huyện, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các nội dung của dự án theo mục tiêu 2 nêu trên sau khi Nghị định 87/NĐ—CP được ban hành, trong thời gian qua, nhóm chuyên gia của VINASTAS chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu 2 tại Tp. Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch và triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ thực hiện các văn bản chủ chốt về quản lý chất lượng MBH  tại  Tp. Hồ chí Minh thông qua một số hoạt động cụ thể như sau:

1.   Tổ chức phổ biến áp dụng các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho các sở ban ngành Tp. Hồ Chí Minh

Tháng 5/2017, VINASTAS đã có công văn gửi Văn phòng UBND Tp. Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo nội dung dự án vào. UBND Tp. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo để Sở KH & CN thành phố tham gia phối hợp với VINASTAS tổ chức phổ biến áp dụng các văn bản về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho các sở ban ngành tại Tp. Hồ chí Minh. Tuy nhiên, do việc thu xếp thời gian tổ chức chưa thuận lợi, hai bên đã thống nhất lui việc tổ chức phổ biến áp dụng các văn bản quản lý trên vào thời gian sau khi kết thúc các hoạt động hỗ trợ khác trong khuôn khổ dự án kết hợp với báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ này.

2.   Tổ chức Hội thảo quán triệt nội dung Nghị định số 87/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho các đơn vị có liên quan cấp quận huyện

Ngày 19 tháng 7 vừa qua, tại Tp. HCM, VINASTAS đã tổ chức hội thảo với thành phần tham gia chủ yếu là đại diện phòng kinh tế các quận huyện của thành phố và một số đại diện khác như Sở KH & CN, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Phòng cảnh sát giao thông thành phố…

Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã trình bày nội dung chủ yếu của NĐ 87 liên quan đến điều kiện SXKD mũ bảo hiểm. Theo Nghị định này các cơ sở sản xuất phải đảm bảo những điều kiện tối thiểu theo luật định mới được cấp phép sản xuất. Việc sản xuất thủ công sẽ được dần dần chấm dứt để đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của các văn bản quản lý mũ bảo hiểm một cách bền vững và có kiểm soát  trong khâu sản xuất.

Trong thời gian Quí III và Quí IV/2017 tới, VINASTAS sẽ phối hợp với TP Hồ chí Minh tổ chức tiếp các hoạt động hỗ trợ sau đây:

1. Song song với việc tổ chưc hội thảo, VINASTAS đã in gần 3000 tờ rơi để tuyên truyền cho NĐ 87 và các văn bản khác liên quan. Bằng nhiều hình thức (thông qua phòng kinh tế các quận huyện, CLB các nhà SX MBH, VINASTAS trực tiếp) sẽ phổ biến, phát tờ rơi tuyên truyền trên đến tận các hộ kinh doanh  MBH tại các quận huyện của thành phố , .

2. Các hội thảo với các cơ sở sản xuất MBH (CLB các nhà sản xuất MBH), các tổ chức chứng nhận MBH và các tổ chức thử nghiệm MBH cũng sẽ được VINASTAS tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trong tháng 8-9/2017 nhằm phố biến NĐ 87 và các văn bản khác liên quan để thực hiện đồng bộ một số giải pháp khắc phục các bất cập trong quản lý chất lượng mũ bảo hiểm đã kiến nghị trong kết quả của dự án RS 10-0203 đã nêu trên đây, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm về chứng nhận và thử nghiệm mũ bảo hiểm cho các đối tượng có liên quan .

3. Hoạt động cuối cùng của mục tiêu 2 là “Hội thảo tổng kết kết quả, rút kinh nghiêm thực hiện nội dung hỗ trợ áp dụng các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm và nâng cao năng lực quản lý cho các đơn vị/tổ chức có liên quan tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan của các tỉnh lân cận. Đây cũng là một cơ hội để tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan chức năng của thành phố và một số tỉnh lân cận về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, nâng cao ý thức người tiêu dùng – người đi xe máy khi tham gia giao thông cần chọn mua và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình khi tai nạn xảy ra chứ không phải để đối phó với công an.

Hoạt động hỗ trợ tương tự như đã thực hiện trong dự án nêu trên được khuyến nghị tiếp tục thực hiện tại TP Hồ Chí Minh cũng như các đô thị tại các tỉnh lân cận trong những năm tới.

 

Phạm Bá Cứu

Tags: MBH Hồ Chí Minh các văn bản GRSP Vinastas

Các bài viết khác

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Giải pháp để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động chứng nhận hợp quy MBH

• Công tác quản lý chất lượng MBH tại Tp Hồ Chí Minh

• Vai trò của công ty cung cấp mô tô, xe máy trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Những vấn đề trao đổi xem xét khi soát xét Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Một số giải pháp thực thi Nghị định 87/2016/NĐ-CP “Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy”

• VINASTAS tham gia vào việc xây dựng và soát xét các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

• Hội nghị tham vấn dự thảo soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về mũ bảo hiểm

• Hội nghị tham vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm

• Quy định về điều kiện kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Vài nét về tình hình kinh doanh mũ bảo hiểm