Hàng hóa dịch vụ tin cậy

Chủ đề ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới năm 2014

6 năm trước

Tổ chức Quốc tế Người tiêu dùng (CI) đã ra thông báo, chủ đề Ngày quyền của Người tiêu dùng thế giới năm 2014 sẽ là: Quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số. 

Chủ đề ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới năm 2014
Theo CI, từ thực tế các vụ việc mất cắp thông tin cá nhân trên môi trường Internet; các hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng trong các hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông, tài chính – ngân hàng điện tử gia tăng, đáng lo ngại trên phạm vi toàn cầu, CI đã thống nhất chủ đề cho Ngày quyền của Người tiêu dùng thế giới năm 2014 là Quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với thời địa kỹ thuật số.

Cùng với chủ đề nói trên, CI đã liệt kê rất nhiều vụ việc, hành vi, lĩnh vực cần tập trung chú ý khi thực hiện các chương trình nhằm triển khai chủ đề tại các nước thành viên. CI cũng khuyến khích các tổ chức thành viên sáng tạo và đưa ra các hoạt động, các chương trình đặc thù tại các quốc gia của mình nhằm hưởng ứng chủ đề đó.

Được biết, CI đưa ra 3 nội dung chính liên quan đến chủ đề Ngày quyền của Người tiêu dùng thế giới năm 2014 gồm:

Hoạt động của các mạng xã hội: Trong nội dung này, các tổ chức thành viên của CI được khuyến khích tiến hành các chương trình điều tra, thăm dò xem mức độ liên quan của các phương tiện như: web 2.0, các mạng xã hội, điện thoại di động..có ảnh hưởng như thế nào tới quyền riêng tư của người dùng trong quá trình sử dụng các phương tiện này.

Dịch vụ băng thông rộng: Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên thế giới được khuyến khích xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án nhằm xác định các yêu cầu cần phải có đối với các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng khi cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng. Các yêu cầu này có thể tập trung hơn vào việc tăng cường yếu tố bảo mật thông tin của người sử dụng.

Bảo vệ thông tin và dữ liệu của người sử dụng: Thông qua vấn đề này, CI muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người sử dụng phải có các công cụ, phương tiện để có thể biết và quản lý việc thông tin của họ được sử dụng, lưu chuyển như thế nào trong quá trình sử dụng các dịch vụ thông tin, kỹ thuật số.
Đặc biệt, trong lĩnh vực quảng cáo online, vấn đề bảo vệ thông tin người sử dụng được CI nhấn mạnh là một trong những lĩnh vực cần quan tâm hàng đầu.
 

Các bài viết khác