Tiêu chuẩn

Tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước

2 năm trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định 2201/QÐ-BVHTTDL ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.

Tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định quy định cụ thể 8 tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước gồm:

Giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới trong quá trình sáng tạo.

Kịp thời động viên, khích lệ những cố gắng, nỗ lực trong lao động, sáng tạo nghệ thuật, trao tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý và phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Làm cơ sở đánh giá về phương pháp sáng tạo, khuynh hướng nghệ thuật, chất lượng tác phẩm của từng loại hình nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Thông qua đó, đơn vị tổ chức kịp thời đưa ra định hướng trong sáng tạo, biểu diễn ở các loại hình nghệ thuật phù hợp cho từng khu vực, giai đoạn nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Cơ sở để nghệ sĩ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, các đơn vị nghệ thuật có kế hoạch chủ động trong sáng tác, dàn dựng nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị đặc sắc, tiêu biểu cho từng loại hình nghệ thuật để tham dự các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và biểu diễn phục vụ nhân dân.

Các chương trình, tiết mục tham dự cuộc thi, liên hoan nghệ thuật phải đáp ứng các điều kiện về chủ đề, nội dung, thời lượng, thành phần sáng tạo… theo quy định trong Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Xác định cụ thể các thành phần sáng tạo và các công việc có liên quan khác trong từng bước của cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, chất lượng chương trình khi tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Quyết định cũng nêu rõ các bước trong quy trình cung cấp dịch vụ tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật như: Xây dựng dự thảo kế hoạch, đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; soạn thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch, đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; khảo sát địa điểm tổ chức, dự thảo công văn gửi địa phương đề nghị đăng cai; lựa chọn địa điểm tổ chức tại địa phương đăng cai theo quy mô, tính chất từng cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; xây dựng kịch bản chương trình khai mạc, tọa đàm, chương trình chi tiết các hoạt động; xây dựng Dự toán kinh phí tổ chức; thực hiện tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật; tổ chức cho các đơn vị nghệ thuật tham dự cuộc thi, liên hoan nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ nhân dân…

 

Theo chatluongvacuocsong.vn

 

 

 


Các bài viết khác