Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam

9 năm trước

 Ngày 18-2, tại Hà Nội, Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo TƯ cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014. 

Nâng cao chất lượng, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo TƯ CVĐ, năm 2013, chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam ngày một cao, đã có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và được xuất sang thị trường 200 quốc gia với tổng kim ngạch xuất khẩu 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012. Dù vậy, tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những yếu kém của nền kinh tế đang gây nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hàng vạn doanh nghiệp phải dừng sản xuất, giải thể, phá sản; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2014, Ban chỉ đạo CVĐ cần tập trung vào 4 nhiệm vụ chính, trong đó phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hiểu rõ rằng, khuyến khích dùng hàng Việt Nam là khuyến khích lòng yêu nước. Trên cơ sở so sánh hai loại hàng, nếu cùng chất lượng, giá cả, người tiêu dùng Việt Nam phải có ý thức ưu tiên dùng hàng Việt thay thế, góp phần tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ tương lai đất nước. Truyền thông cần tập trung tạo điều kiện cho người tiêu dùng so sánh về chất lượng, tác dụng và giá trị bền vững trong bảo vệ sức khỏe, môi trường của hàng Việt so với hàng giá rẻ của nước ngoài, để có sự lựa chọn hàng tiêu dùng thông minh. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các bộ, ngành, tổ chức, địa phương…, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng KHKT, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng hàng Việt. Trong năm, ban chỉ đạo sẽ tổ chức kiểm tra tại 5 tỉnh, thành phố, một số bộ, ngành về kết quả thực hiện CVĐ; tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm và tỷ lệ tiêu thụ hàng Việt; trên cơ sở đó, sẽ tổ chức vinh danh hàng Việt Nam chất lượng cao, phê phán các doanh nghiệp có dịch vụ, sản phẩm chất lượng không đạt yêu cầu…
 
Theo hanoimoi

Các bài viết khác