Danh bạ

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lâm Đồng

 26/02/2014 |  5575

 Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 14/3/1998 theo giấy phép số 58/GP-UB/TC của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương

 26/02/2014 |  7185

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương được thành lập theo quyết định 100/2000QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh

Xem thêm
Địa chỉ các văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại

Địa chỉ các văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại

 26/06/2013 |  14264

 Hiện nay ngoài hai văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại của Người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

 22/05/2013 |  5333

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 681/UBTH năm 1992 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận.

 10/05/2013 |  5620

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số: 2643/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu

 10/05/2013 |  3740

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 10/05/2013 |  6615

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số: 185/QĐ.UB ngày 19/01/2004 của UBND TỈnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem thêm
Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

 26/04/2013 |  4509

 Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An

 26/04/2013 |  4060

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 2297/QĐ-UB ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh cho phép thành lập Hội BVQLNTD tỉnh Long An.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An

 26/04/2013 |  4225

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An được thành lập theo quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

 26/04/2013 |  3531

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên được thành theo Quyết định 2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam

 17/04/2013 |  2799

 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam.

Xem thêm