Địa chỉ khiếu nại

Địa chỉ các văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại

9 năm trước

 Hiện nay ngoài hai văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại của Người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM

Địa chỉ các văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại
Hiện nay ngoài hai văn phòng Văn phòng Tư vấn giải quyết khiếu nại của Người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM, thuộc TW Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, còn có các Văn phòng Tư vấn giải quyết khiếu nại của các Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng thành viên trong cả nước. Dưới đây là địa chỉ và số điện thoại của các Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại.

Văn phòng tại Hà Nội:
Địa chỉ:214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 574 5757

Văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083 821 5294

Danh bạ Văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại của các Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trong cả nước (down tại đây).
 

Các bài viết khác