Danh bạ

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau

 10/04/2013 |  4449

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau được thành lập theo quyết định số: 257/QĐ-CTUB ngày 28/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

 10/04/2013 |  3741

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số: 3744/2002/QD-UBND ngày 08/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

 10/04/2013 |  4057

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 28 tháng12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

 05/04/2013 |  3378

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số: 1018/UB ngày 2 tháng 11 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

 03/04/2013 |  2943

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-UB ngày 5/5/1997 của UBND tỉnh Yên Bái. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

 03/04/2013 |  3382

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 29/1/1999 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

 03/04/2013 |  3036

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

 03/04/2013 |  2781

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

 03/04/2013 |  2943

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm
Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

 25/02/2013 |  4450

Ngày 13 tháng 3 năm 2010, Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long được công nhận là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội tại quyết định số 30/QĐ/HTC-BVNTDVN 

Xem thêm
Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

 04/02/2013 |  8812

Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe là đơn vị thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam từ đầu năm 2012

Xem thêm
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

 23/01/2013 |  4304

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo quyết định số 1244/Q Đ-LHH ngày 29/8/2008.

Xem thêm