Thị trường

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015

8 năm trước

 Ngày 17/3/2015, Ban Chỉ đạo liên ngànhTrung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐTUWVSATTP về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015
Mục tiêu nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, người quản lý, nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm rau, thịt tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau, thịt mất an toàn thực phẩm.

Theo đó, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2015 đến 15/5/2015 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề chính “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.
Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã có công gửi các Hội thành viên các tổ chức trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để triển khai tháng hành động.

Toàn bộ kế hoạch của tháng hành động các đơn vị có thể down tại đây (Toàn bộ kế hoạch)

Các bài viết khác