Thị trường

Giá bán lẻ điện mới áp dụng từ 16/3

9 năm trước

 Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,05 đồng/kW/h chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian áp dụng giá bán từ ngày 16/3/2015.

Giá bán lẻ điện mới áp dụng từ 16/3
 Theo Quyết định này, quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 6 bậc:

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 là 1.484 đồng/kWh

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100 là 1.533 đồng/kWh

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 là 1.786 đồng/kWh

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300 là 2.242 đồng/kWh

Bậc 5: Cho kW/h từ 301-400 là 2.503 đồng kWh

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên là 2.587 đồng kWh

* Đối với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp 110 kV trở lên:

- Giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh

* Đối với cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110kV:

- Giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh

* Đối với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

- Giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 934 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 2.637 đồng/kWh

* Đối với cấp điện áp dưới 6 kV:

- Giờ bình thường là 1.518 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 2.735 đồng/kWh

* Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

Đối với bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông:

- Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.460 đồng/kWh

- Cấp điện áp dưới 6 kV là 1.577 đồng/kWh

Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Cấp điện áp từ 6 kV trở lên là 1.606 đồng/kWh

- Cấp điện áp dưới 6kV là 1.671 đồng/kWh

* Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên:

- Giờ bình thường là 2.125 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 1.185 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 3.699 đồng/kWh

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

- Giờ bình thường là 2.287 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 1.347 đồng/kWh

- Giờ cao điểm là 3829 đồng/kWh

Cấp điện áp dưới 6 kV:

- Giờ bình thường là 2.320 đồng/kWh

- Giờ thấp điểm là 1.412 đồng kWh

- Giờ cao điểm là 3.991 đồng/kWh

Các bài viết khác