Trung ương Hội

Văn phòng Hội

6 năm trước
Văn phòng Hội

 

1. Văn phòng Hội tại Hà Nội

          Chánh văn phòng: Đỗ Viết Tịnh

          Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
 
          Điện thoại: 043.8520981

          Fax: 043.8527769

         Website: www.vinastas.org

2. Văn phòng Hội tại Tp Hồ Chí Minh

         Chủ nhiệm văn phòng: Nguyễn Nam Vinh

         Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

         Điện thoại: 083.8215294

         Email: southvinastas@hcm.vnn.vn

3. Ban Tiêu chuẩn - Chất lượng

         Trưởng Ban: Trần Văn Học

         Điện thoại: 043.5745757

4. Ban Hợp tác Quốc tế

          Trưởng ban: Vương Ngọc Tuấn

           Điện thoại: 043.5745757

5. Ban Quản lý dự án

           Trưởng Ban: Đỗ Gia Phan

6. Văn phòng khiếu nại

           Chủ nhiệm: Vương Ngọc Tuấn

           Điện thoại: 043.5745757

           Email: khieunai.ntd@gmail.com

Các bài viết khác