Trung ương Hội

Văn phòng Hội

2 năm trước
Văn phòng Hội

 

1. Văn phòng Hội tại Hà Nội

          Chánh văn phòng: Đặng Văn Tuệ

          Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
 
          Điện thoại: 043.8520981

          Fax: 043.8527769

         Website: www.vinastas.org

2. Văn phòng Hội tại Tp Hồ Chí Minh

         Chủ nhiệm văn phòng: Nguyễn Nam Vinh

         Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

         Điện thoại: 083.8215294

         Email: southvinastas@hcm.vnn.vn

3. Ban Tiêu chuẩn - Chất lượng

         Trưởng Ban: Trần Văn Học

         Điện thoại: 043.5745757

4. Ban Hợp tác Quốc tế

          Trưởng ban: Trần Văn Học

           Điện thoại: 043.5745757
 


Các bài viết khác