Tổ chức trực thuộc, thành viên

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

4 tháng trước

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo quyết định số 1244/Q Đ-LHH ngày 29/8/2008.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD
Giám đốc: Trần Trọng Kha

Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35746345

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ NTD; Phát triển ứng dụng các công nghệ tiên tiến về quản lý, kỹ thuật vào các hoạt động xã hội để bảo vệ NTD,…

Các bài viết khác