Danh bạ

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang

 10/04/2013 |  3066

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-UBND, ngày 28 tháng12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa

 05/04/2013 |  2662

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số: 1018/UB ngày 2 tháng 11 năm 1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

 03/04/2013 |  2533

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 211/QĐ-UB ngày 5/5/1997 của UBND tỉnh Yên Bái. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương

 03/04/2013 |  2757

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương được thành lập theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 29/1/1999 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Xem thêm
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn

 03/04/2013 |  2453

 Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

 03/04/2013 |  2306

 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang

 03/04/2013 |  2341

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm
Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long

 25/02/2013 |  3607

Ngày 13 tháng 3 năm 2010, Câu Lạc Bộ Người Tiêu Dùng Thăng Long được công nhận là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội tại quyết định số 30/QĐ/HTC-BVNTDVN 

Xem thêm
Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

Tạp chí Thực phẩm và Sức Khỏe

 04/02/2013 |  6598

Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe là đơn vị thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam từ đầu năm 2012

Xem thêm
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

 23/01/2013 |  3412

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo quyết định số 1244/Q Đ-LHH ngày 29/8/2008.

Xem thêm
Tạp chí Người tiêu dùng

Tạp chí Người tiêu dùng

 23/01/2013 |  4661

Là cơ quan ngôn luận của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Xem thêm
Văn phòng Hội

Văn phòng Hội

 23/01/2013 |  3803

Xem thêm