Hội địa phương

Ninh Bình hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới

7 năm trước

 Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3, dưới dự hướng dẫn của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và sự chỉ đạo của Sở Công Thương.

Ninh Bình hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01/KH-NBC ngày 28/02/2014 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như tuyên truyền bằng hình thức trực quan, tổ chức hội nghị phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn. 

Cụ thể Hội đã tổ chức treo trên 100 băng zôn tuyên truyền trên các tuyến phố chính của thành phố Ninh Bình từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 với các nội dung như: Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới - 15/3; Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường; Người tiêu dùng có quyền được thông tin về hàng hóa, dịch vụ; Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; Hãy thông tin đến cơ quan quản lý nhà nước về các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Với hoạt động trên hy vọng sẽ giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình để tự bảo vệ mình, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Các bài viết khác