Album hình ảnh

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa

6 năm trước

Chủ tịch Hội: Lê Đình Nội

Điện thoại chủ tịch: 0913 269 520

Thường trực Hội: Hoàng Văn Tuế

Điện thoại: 0914 370 056

Địa chỉ hiện nay: Số 15 Đường Hạc Thành,P. Ba Đình,TP.Thanh Hóa

Điện thoại của Hội: 037 385 2445; 0914 370 056

Fax: 037 385 3573