Hội địa phương

Hoạt động kỷ niệm Ngày Quyền của NTD thế giới 15/3/2014 tại Bến Tre

6 năm trước

 Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3 của Quốc tế người tiêu dùng, Bộ Công Thương và VINASTAS đưa ra.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Quyền của NTD thế giới 15/3/2014 tại Bến Tre
Toàn cảnh hội thảo Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Hội BVQLNTD tỉnh và Hội BVQLNTD thành phố Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3, có 57 đại biểu gồm Ban Thường trực Hội BVQLNTD tỉnh và thành phố Bến Tre, cán bộ cốt cán của các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND các xã, phường, các Tổ BVQLNTD Phú Hưng, Nhơn Thạnh, Phường 7 và các hội viên của thành phố Bến Tre; lãnh đạo.

Hội thảo tập trung những nội dung như thông tin về quá trình hình thành và phát triển Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3; về vấn đề tiền của người tiêu dùng phải trả lại cho người tiêu dùng; phổ biến một số điều cơ bản của Luật BVQLNTD; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…trong đó, phổ biến sâu về tám quyền và hai nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Hội thảo cũng tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và những giải pháp của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vai trò của các Tổ BVQLNTD xã, phường…Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất: Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các tổ chức, cá nhân kinh doanh biết quyền và nghĩa vụ của mình, có trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bán cho người tiêu dùng và phải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng kịp thời, đúng quy định của pháp luật; nhất là giúp người tiêu dùng nắm chắc các quyền để tự bảo vệ mình; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có chức năng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân - của người tiêu dùng bị xâm phạm và tăng cường sự phối hợp giữa các Hội BVQLNTD tỉnh, thành phố với UBND xã, phường, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể để đưa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống./.

Các bài viết khác