Album hình ảnh

Đồng Nai: Mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng

3 năm trước

Đây là hoạt động thường niên nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách và pháp luật.

Mạng lưới tổ chức Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh đã được phát triển từ tỉnh đến cấp huyện, giúp đưa tổ chức này đến gần với người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết thỏa đáng những vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc cho biết trong thời gian tới, Hội cần tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết thỏa đáng những vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường...

Tại buổi mít tinh, một số nhà bán lẻ và hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng đã ký cam kết về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng với Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh.