Album hình ảnh

Đắk Lắk hưởng ứng ngày quyền Người tiêu dùng Thế giới năm 2014

5 năm trước
 
Hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Thế giới, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk đã triển khai một số hoạt động như: Gửi công văn nhắc nhở và chỉ đạo các hội huyện, các chi hội cơ sở thực hiện các hoạt động trong dịp ngày 15/3. In băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn và 10 000 tờ rơi quảng cáo có nội dung tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mạng lưới tổ chức hoạt động của Hội và hướng dẫn người tiêu dùng khiếu nại để bảo vệ quyền lợi khi bị xâm hại. Tổ chức xe truyền thông lưu động tuần hành trên các đường phố chính của Thành phố Buôn Ma Thuột phát thanh tuyên truyền quảng bá về ngày quốc tế người tiêu dùng 15/3, tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.