Tổ chức trực thuộc, thành viên

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD

10 năm trước

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng được thành lập theo quyết định số 1244/Q Đ-LHH ngày 29/8/2008.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ NTD
Giám đốc: Kiều Cao Thăng

Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35746345

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ NTD; Phát triển ứng dụng các công nghệ tiên tiến về quản lý, kỹ thuật vào các hoạt động xã hội để bảo vệ NTD,…

Các bài viết khác