Tổ chức trực thuộc, thành viên

Tạp chí Người tiêu dùng

11 năm trước

Là cơ quan ngôn luận của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Tạp chí Người tiêu dùng
Địa chỉ: 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng biên tập: Đặng Thị Kim Hiên

Điện thoại: 043.5747649-50-51

Email:

Website: www.nguoitieudung.com.vn


Các bài viết khác