Dự án RD7-0289

Hội nghị tham vấn dự thảo soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về mũ bảo hiểm

7 năm trước

Sáng ngày 5/10 tại Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  người tiêu dùng Việt Nam đã phối hợp với Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn dự thảo soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về mũ bảo hiểm.

Hội nghị tham vấn dự thảo  soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về mũ bảo hiểm

Tham dự hội nghị có đại diện Vụ pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện các Cục, Vụ Viên thuộc Tổng Cục. Về phía Hội có Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch VINASTAS, bà Lê Thị Cẩm Nhung, Phó chủ tịch VINASTAS phụ trách phía Nam, Ban chủ nhiệm dự án và các chuyên gia của VINASTAS.

Hội nghị lần này nhằm soát xét Quyết định số 1024/QĐ-TĐC ngày 6/8/2008 về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung vào một số vấn đề nổi cộm như việc thử nghiệm mẫu điển hình trong chứng nhận hợp quy; Việc chứng nhận theo lô (phương thức 7) đối với các cơ sở lần đầu sản xuất MBH, cơ sở sản xuất không ổn định; Quy định về phương pháp lấy mẫu (đại diện/ngẫu nhiên) trong chứng nhận lô hàng và giám sát sau chứng nhận; Quy định về số lượng MBH cần lấy để kiểm tra, thử nghiệm; Tần suất giám sát sau chứng nhận; Việc thông quan ngay đối với các lô hàng nhập khẩu đã được chứng nhận hợp quy tại nước xuất khẩu;…

 

 

 

Tags: MBH VINASTAS Tổng cụcchứng nhận

Các bài viết khác

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

Hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh thực hiện các văn bản quản lý chất lượng MBH sau nghị định 87/CP

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Phương thức hậu kiểm đối với kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Cơ sở và nội dung cơ bản của Dự thảo đề nghị soát xét QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

Suy nghĩ về các biện pháp duy trì sự ổn định chất lượng MBH trong tình hình hiện nay

• Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Giải pháp để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động chứng nhận hợp quy MBH

• Công tác quản lý chất lượng MBH tại Tp Hồ Chí Minh

• Vai trò của công ty cung cấp mô tô, xe máy trong việc đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm

• Những vấn đề trao đổi xem xét khi soát xét Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Một số giải pháp thực thi Nghị định 87/2016/NĐ-CP “Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy”

• VINASTAS tham gia vào việc xây dựng và soát xét các văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

• Hội nghị tham vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung QCVN2:2008 về mũ bảo hiểm

• Quy định về điều kiện kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

• Vài nét về tình hình kinh doanh mũ bảo hiểm