Tổ chức thành viên

CLB NTD Thăng Long tổ chức hội viện đi tham quan thực địa

10 năm trước

 Thực hiện theo kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Câu Lạc Bộ NTD Thăng Long.

CLB NTD Thăng Long tổ chức hội viện đi tham quan thực địa

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Câu Lạc Bộ, vừa qua Ban Chủ Nhiệm CLB đã liên hệ với tổng Công ty Giấy Việt Nam và Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD tỉnh Phú Thọ tổ chức cho 43 hội viên đi tham quan Công ty Giấy Bãi Bằng và thăm ruộng rau an toàn thuộc xã Tân Đức, thành phố Việt Trì vào ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Đoàn tham quan bộ phân đóng gói của CT Giấy Bãi Bằng

Tại Công ty Giấy Bãi Bằng, các hội viên của CLB đã được tiếp đón nhiệt tình, giới thiệu quá trình phát triển của Công ty và đi tham quan toàn nhà máy cũng như bộ phận đóng gói sản phẩm.
Buổi chiều, đoàn tham quan của CLB được đích thân ông Kim Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD tỉnh Phú Thọ hướng dẫn tham quan ruộng rau an toàn tại xã Tân Đức thành phố Việt Trì.


Đoàn tham quan ruộng rau an toàn tại xã Tân Đức thành phố Việt Trì

Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa của CLB giúp cho các hội viên hiểu hơn về những khó khăn cũng như những cố gắng phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của các đơn vị sản xuất trong tình hình hiện nay.
 

Các bài viết khác