Album hình ảnh

Hội nghị đóng góp ý kiến Sản xuất và tiêu dùng bền vững

5 năm trước

Hội nghị có sự tham gia của Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Viên nghiện cứu về môi trường và lãnh đạo các Hội địa phương, các tổ chức trực thuộc, đại diện các chuyên gia về lĩnh vực này.

Tại hội nghị, Bà Quế Anh – Giám đốc tổ chức Cuts Hà Nội đã khái quát chung về sản xuất và tiêu dùng bền vững từ khái niệm đến tầm quan trọng của việc sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Hội nghị cũng được nghe về vòng đời của sản phẩm với vấn đề sản xuất và tiêu dùng bền vững do Ông Trần Văn Học – Trưởng Ban Tiêu chuẩn – Chất lượng giới thiệu.

Hội nghị đã nhận được rất nhiều đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị.

Một số hình ảnh tại hội nghị: