Hội địa phương

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Mít tinh “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”

7 năm trước

Ngày 14 tháng 3 năm 2016, tại thành phố Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì phối hợp Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. 

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Mít tinh  “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”
 Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBTMTQ tỉnh; các sở, ban, ngành: Sở Công Thương, Sở Thông tin-Truyền thông, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp-PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hà Tĩnh; Lãnh đạo UBND và Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã; các Chi cục: Quản lý thị trường, Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Vệ sinh an toàn thực phẩm; Trung tâm Phân tích-Thử nghiệm-Hiệu chuẩn; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các phòng, ban chức năng của Thành ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể thành phố, các doanh nghiệp, các xã, phường; đoàn viên thanh niên của Trường Đại học Hà Tĩnh và toàn thể hội viên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố, với gần 1.000 đại biểu tham dự.

Lễ Mít tinh đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngày “Quốc tế người tiêu dùng”, công bố Quyết định số 1035/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phát động phong trào hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Một số đơn vị, như: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã công bố chính sách chất lượng và cam kết các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đảm bảo đúng các quy định về VSATTP, chất lượng, số lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn và người tiêu dùng thành phố phát biểu tham gia hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” và thực hiện 8 nghĩa vụ và 2 quyền của người tiêu dung quy định của Luật. Thông qua Lễ Mít tinh, lãnh đạo UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với 7 nội dung cơ bản hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” với chủ đề năm 2016 là “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức sản xuất-kinh doanh-dịch vụ và người tiêu dùng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả tham gia các hoạt động để hướng ứng.

Bên cạnh việc tổ chức Lễ Mit tinh trọng thể, tại các trục đường chính của Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và trung tâm các huyện lỵ đã tổ chức treo hàng ngàn băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền, phổ biến các nội dung hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” theo quy định của Cục Quản lý cạnh tranh-Bộ Công Thương.

Trần Ngọc Thạch - Tổng Thư ký Hội BVQLNTD tỉnh

Các bài viết khác