Album hình ảnh

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lào Cai

6 năm trước

Dự đại hội có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; thành viên Ban vận động và 96 đại biểu là hội viên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

Ngày 10/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lào Cai, nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hội viên, người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Nhiệm vụ chính của Hội là tham gia, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn vệ sinh môi trường. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho người tiêu dùng; tiếp nhận khiếu nại, hòa giải những khiếu nại của người tiêu dùng; đại diện cho người tiêu dùng khiếu nại các tổ chức, cá nhân kinh doanh tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khởi kiện khi được người tiêu dùng ủy quyền hoặc tự khởi kiện vì lợi ích cộng đồng. Tham gia phản biện những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo yêu cầu.

Sau khi nghe công bố quyết định thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các đại biểu được thông qua dự thảo điều lệ, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đại biểu thống nhất thông qua 6 giải pháp trọng tâm để phát huy vai trò, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đó là: Sớm hoàn thiện điều lệ và kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động thường xuyên để triển khai thực hiện có hiệu quả; không ngừng nâng cao số lượng hội viên và chất lượng hoạt động của Hội; xây dựng quy chế điều hòa phối hợp hoạt động giữa Hội với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, hiệp hội khác; tăng cường hoạt động tư vấn và giải quyết hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; xây dựng và kết nối thông tin điện tử với Trung ương Hội và các chi hội.

Đại hội tiến hành thảo luận và bầu Ban Chấp hành, các chức danh khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả, đã bầu được 25 ủy viên Ban Chấp hành khóa I; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành công của Đại hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh sẽ hoàn thành được các mục tiêu, phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ. Trong thời gian tới, Hội chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về những chủ trương, chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật tới người tiêu dùng; cảnh báo vi phạm hàng giả, hàng nhái cho người tiêu dùng; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thật vững mạnh; vận động tổ chức, cá nhân tham gia ngày càng đông đảo hơn, thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục tiêu của Hội đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là hội tự nguyện nên không tránh khỏi những khó khăn, do đó các thành viên hội cần chủ động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; tránh những vụ việc nêu thông tin thiếu chính xác, tuyệt đối không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng các hội viên sẽ phát huy năng lực, tạo môi trường cạnh tranh kinh doanh lành mạnh trên địa bàn, hoàn thành sứ mệnh của Hội.

 

Theo Báo Lào Cai điện tử