Hàng hóa dịch vụ tin cậy

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn đó những khó khăn

5 năm trước

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng chính là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà sản xuất kinh doanh, dịch vụ chân chính, góp phần bảo vệ sự phát triển bền vững của xã hội. 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn đó những khó khăn
Do đó trong các năm qua, nhất là năm 2014, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng, bước đầu đạt kết quả tốt. Trong đó, chú trọng công tác phát triển mạng lưới tổ chức Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cấp huyện nhằm giúp công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện ngay từ cơ sở, thuận lợi cho người tiêu dùng. Tăng cường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện, thành phố; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ (VP phía Nam), Văn phòng Luật sư Phan Law tp Hồ Chí Minh mở 17 hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chương trình Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng. Do đó, nhiều người tiêu dùng đã biết đến tổ chức Hội và yêu cầu Hội tư vấn hoà giải khi có tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ. Tiếp nhận tư vấn, hoà giải 18 vụ đơn thư khiếu nại và phản ánh của người tiêu dùng; trong đó hoà giải thành 8/09 vụ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 88,89 %, còn lại 10 vụ không đủ điều kiện (do không có đầy đủ chứng từ, hoá đơn, giấy tờ, tài liệu hợp lệ để chứng minh mối quan hệ giao dịch mua bán), Hội chỉ tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng thương lượng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ, kết quả đều được giải quyết thoả đáng. Tổng giá trị hàng hoá khiếu nại là 2,7 tỷ đồng. Tổng số tiền các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoàn lại cho người tiêu dùng là 121, 6 triệu đồng, còn lại là thực hiện bảo hành hàng hoá cho người tiêu dùng. Quá trình thực hiện cán bộ văn phòng tư vấn, hoà giải công tâm, khách quan, đúng pháp luật; những vụ việc phức tạp kiên trì tư vấn, giải thích giúp các bên nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật, từ đó vừa đạt được kết quả hoà giải ,vừa góp phần giáo dục, nâng cao ý thức thức pháp luật cho người sản xuất kinh doanh, dịch vụ, người tiêu dùng. Vì vậy, uy tín của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh hiện nay vẫn còn gặp những khó khăn như mạng lưới hội trong tỉnh còn quá mỏng, hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng diễn biến tinh vi, phức tạp, ngày một gia tăng và xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người tiêu dùng như vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính viễn thông, điện tử (lap top, máy vi tính, điện thoại), phương tiện đi lại (xe máy, xe ô tô…), điện, nước, xây dựng, y tế…Các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thường là những vi phạm về việc không ghi nhãn hàng hoá theo đúng quy định, không thực hiện trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hoá bị khuyết tật, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, bán thức ăn nhanh không có bao bì, nhãn mác (bánh mì kẹp thịt chỉ đựng trong túi xốp), do đó khi người tiêu dùng khi mua, sử dụng bị ngộ độc thì không có cơ sở để chứng minh việc giao dịch mua bán đó, mặc dù thực tế là có thật. Đây là trường hợp “tình ngay, lý gian”, làm sói mòn lòng tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Chưa kể đến việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ có những công bố về phương thức kinh doanh như “ Hàng mua rồi, miễn đổi trả lại” được in ngay trên các hoá đơn, chúng từ giao dịch. Phương thức trên thể hiện sự né tránh trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hoá bị khuyết tật khi bán cho người tiêu dùng. Vấn đề hợp đồng mẫu không nằm trong diện phải đăng ký với ngành chức năng, hiện nay có những hợp đồng đưa ra các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng (hợp đồng mua bán xe ô tô các loại, hợp đồng vay tiền, hợp đồng bảo hiểm…). Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được đào tạo, tập huấn bài bản, chưa có tính chuyên nghiệp; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, thậm chí coi công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là của tổ chức Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác này, nhất là tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đầy sản xuất phát triển và thực thi các văn bản pháp luật có liên quan đạt hiệu quả. Ngày 08 tháng 01 năm 2015, UBND tỉnh Bến Tre đã có Công văn số 76/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng của ngành, đơn vị. Theo đó, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tăng cường phối hợp Sở Công Thương thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch, kinh phí hoạt động trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cùng phối hợp thực hiện. Mặt khác, về phía các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ (nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ, kể cả những người kinh doanh thương mại độc lập thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh) phải nâng cao ý thức trách nhiệm với sản phẩm, hàng hoá của mình khi cung cấp cho người tiêu dùng và thực hiện tốt trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng khi sản phẩm của mình bán cho người tiêu dùng bị khuyết tật. Đối với người tiêu dùng cần thận trọng, nâng cao ý thức “tự bảo vệ mình” để lựa chọn, mua sắm, sử dụng những sản phẩm, hàng hoá bảo đảm chất lượng tốt./.


Trung Kiên

Các bài viết khác